Suurin osa kuluttajista tietää, että ilotulitteiden kokoa ja toimintaa säädellään monin eri tavoin. Osa valveutuneimmista alan harrastajista on jopa perillä tarkoista pyromassarajoista ja muista rajoituksista. Harva kuitenkin tietää, missä ja miten rajoitukset on määritelty ja kuinka ne tarkkaan ottaen menevät. Tähän on hyvä tuoda valoa näin muutoin pimeänä vuodenaikana, kun uusi vuosikin lähestyy.

Kansallinen Tukes-ohje K6-2009 on selkokielinen ohje, joka kuvaa vanhan räjähdeasetuksen 473/1993 mukaiset vaatimukset kuluttajailotulitteille. Vanha asetus on kuitenkin tullut tiensä päähän ja samoin edellä mainittu ohje on lakannut olemassa voimasta heinäkuussa 2017. Nykyisin ilotulitteiten ominaisuuksia (mm. pyromassa, putken halkaisija, ääni) rajoitetaan EU:n laajuisesti sekä kansallisilla erityissäädöksillä. Koska lakiteksi on kuolettavan tylsää, eikä sellaisen tulkitseminen on järkevän ihmisen hommaa, emme käy läpi jokaista ilotulitteita koskevaa pykälää ja direktiiviä. Sen sijaan maistamme varsinaista pihviä eli rajoitukset määrittelevää standardia sekä tärkeintä kansallista asetusta.

Käytännössä ilotulitteiden kokoa ja toimintaa rajoittavat suomessa seuraavat dokumentit: standardi EN 15947 sekä valtioneuvoston asetus 25.6.2015/819 (luku 11, pykälä 54). Jos olet laki-ihminen, lopeta lukeminen, sillä tässä kirjoituksessa käytetyt termit eivät välttämättä ole lakiteknisesti oikeita. Esimerkiksi standardi itsessään ei rajoita mitään, vaan direktiivi, joka viittaa kyseiseen standardiin. Lopetetaan siis hiusten halkominen ja mennään itse asiaan.

Standardi EN 15947 koostuu viidestä osasta, joista kiinnostavin on tietysti se viimeinen. Standardi jaottelee kuluttajailotulitteet kategorioihin F1, F2 ja F3, joista F1 on vaarattomin ja F3 vaarallisin. Viidennessä osassa on määritelty kokorajoitukset, joiden mukaan luokittelu eri kategorioihin tehdään. Olen suomentanut vapaasti vajavaista kielitaitoani hyödyntäen oleellisimmat osat rajoituksista alla olevaan taulukkoon. Standardissa määritellään myös pienempien paukkujen rajoituksia, mutta jättäkäämme ne vielä käsittelemättä.

Taulukko 1. Kuluttajailotulitteiden pyromassarajoituksen kategorioittain. Pohjautuu standardiin EN 15947:2010.

 

Pyromassojen lisäksi ilmapommien ja roomalaisten kynttilöiden laukaisuputkien halkaisijoita on rajoitettu seuraavasti: Roomalaisilla kynttilöillä laukaisuputken halkaisija saa olla ≤ 30 mm ja ilmapommeilla ≤ 30 mm (F2) tai ≤ 50 mm (F3). Ilmapommien (shot tube) rajoitukset pätevät myös patojen yksittäisiin putkiin.

Jottei asia olisi kuitenkaan liian helppo, on rakkaan sääntö-Suomemme lainsäätäjä tuottanut palkalleen vastinetta ja lisännyt omat mausteensa rajoituksiin. Seuraavassa on suora lainaus valtioneuvoston asetuksesta 25.6.2015/819 (luku 11, pykälä 54):

Kuluttajan käyttöön ei saa luovuttaa seuraavia, pyroteknisten tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta annetussa valtioneuvoston asetuksessa tarkoitetuissa yhdenmukaistetuissa standardeissa määriteltyjä, luokan F2 tai F3 ilotulitteita:

1) kädessä pidettäviä luokan F2 ilotulitteita;

2) paukkupommeja yksittäisinä tai yhdistelmätuotteiden osina, lukuun ottamatta tuotteita, joissa yksittäinen pamahtava panos sisältää enintään 0,05 g mustaruutia;

3) paukkupommeja, jotka syttyvät iskusta maahan heittämällä;

4) roomalaisia kynttilöitä yksittäisinä tuotteina, joiden laukaisuputken sisähalkaisija on alle 20 millimetriä;

5) kertalaukeavia tähtipommeja yksittäisinä tuotteina, joiden putken sisähalkaisija on alle 28 millimetriä ja avauspanoksena muu kuin mustaruuti;

6) luokan F2 mukaisista raketeista miniraketteja;

7) luokkaan F3 kuuluvia tuotteita lukuun ottamatta suihkuja ja patatyyppisiä tuotteita, joiden pyroteknisen massan kokonaismäärä on enintään 1 000 grammaa; suihkuja ja patatyyppisiä toimintoja sisältävässä yhdistelmätuotteessa pyroteknisen massan kokonaismäärä saa olla enintään 2 000 grammaa, josta muiden kuin suihkujen osuus saa olla enintään 1 000 grammaa.”

Kuten tarkkasilmäisimmät ruudinhaistelijat jo huomasivatkin, lähes kaikki(!) F3-luokan ilotulitteet ovat Suomessa kiellettyjä. Poikkeuksen tekevät vain padat, yhdistelmätuotteet sekä suihkut. Moni nostaa tässä vaiheessa kulmakarvojaan, koska tämän mukaanhan yli 30 mm laukaisuputkella varustetut ilmapommit ovat kiellettyjä. Näinhän asia todella on. Kuinka on sitten mahdollista, että F3-luokan ilmapommeja sitten yhä myydään? Nämä tuotteet onkin hyväksytetty yhdistelmätuotteiksi, jolloin ilmapommin kyljessä on usein suihku tai pilli. Tällöin näennäisen turha ”turvasuihku” kuitenkin mahdollistaa tuotteen myymisen myös Suomessa.

Ilotulitteiden säännöstön EU:n laajuisen harmonisoinnin taustalla on ollut kaksi merkittävää syytä: ilotulitteiden turvallisuuden parantaminen ja ilotulitteiden sisäisen liikkuvuuden helpottaminen (sisämarkkinat). Intohimoisen pyrokraatin kannalta yhtenäinen lainsäädäntö on hyvä. Tuotteet voidaan jo Kiinassa valmistaa yhtenäisten standardien mukaisesti, jolloin tuotantomäärät ovat suurempia ja siten laatua ja hintaa saadaan ainakin teoriassa laskettua. Toisaalta EU:n yhtenäinen lainsäädäntö mahdollistaa huomattavasti suuremmat valikoimat erilaisia ilotulitteita kuin kansalliset säädökset.

Kansallisista erityissäädöksistä taas voi olla montaa mieltä, joskin joidenkin mielipiteiden puolesta voi olla mahdotonta esittää järjellisiä argumentteja. Esimerkiksi ilmapommien rajoitus luokkaan F2 on täysin turhaa pilkun kiertämistä. Kuten sanottu, F3-luokan ilmapommeja myydään joka tapauksessa yhdistelmätuotteiksi rekisteröityinä. Putken kyljessä oleva pilli pikemminkin lisää tuotteen riskiä kuin vähentää sitä (enemmän vikaantuvia komponentteja). Kansalliset säädökset toimivat suoraan harmonisoinnin perusajatusta vastaan ja vesittävät muutoin toimivan idean. Tuotteita joudutaan yhä räätälöimään kansallisten mukaisesti ja suuri potentiaali koko EU-alueen laajuisista sisämarkkinoista jää käyttämättä.

Pyrokraattina kannatan sellaista vapauden periaatetta, jonka mukaan kielletään vain sellaiset asiat, joista aiheutuu merkittävää haittaa tai vaaraa. Juuri se on ollut harmonisoinnin päätarkoitus ja kaikki kotimainen kikkailu aiheuttaa vain ylimääräisen rasitteen koko ilotulitealalle.

- Pääpyrokraatti